Dilettanter gjør livet til et kunstverk. Den profesjonelle vier livet sitt til arbeid.
Nicolaus Cybinski

Velkommen til RELTECON AS

RELTECON AS er spesialisert på betongarbeider, forskaling, armering, montering av bærende metal- eller betongkonstsruksjoner, bygging av fundamenter for ny skiheis og mekanisk montasje for skiheiser. Vi har arbeidstakere som har erfaring opp til 30 år på betongarbeid.

Vi har deltatt i disse prosjektene:

Fundamentering og montering av skiheis på Kyrkjebygdheie

Vi bygget fundamenter for drivstasjon, toppstasjon og 11 master og utførte montering av skiheiser. Vi jobbet som underleverandør for Skiheis Service AS. Utført 2015

5 etasjer enebolig i Oslo

Vi har utført betongarbeider (forskaling, armering, betong støping). Vi jobbet som underleverandør for Bjørn Skinnes AS. Utført 2015.

6 etasjer boligblokk i Oslo

Vi har utført betongarbeider (forskaling, armering, betong støping, montering av betongelementer for dekke) .Vi jobbet som underleverandør for Bjørn Skinnes AS. Utført 2015.

Nytt renseanlegg i Bagn

Vi har utført betongarbeider (forskaling, armering, betong støping). Vi jobbet som underleverandør for Bjørn Skinnes AS. Utført 2014.